Anual, în perioada Octombrie – Decembrie, se desfășoară cel mai mare concurs de debut literar organizat în mediul online.

Concursul „Incubatorul de condeie” este reluată anual, la nivel naţional și este deschisă tuturor scriitorilor care nu au debutat încă, amatori ale căror lucrări nu au mai fost publicate în volume proprii sau în culegeri, cei interesaţi putând să-şi înscrie manuscrisele într-o competiție 100% privată. Vezi Regulament.

Organizatorii, alături de Partenerii concursului, premiază cele mai creative și originale lucrări literare antologând textele. Juriul este compus din scriitori profesionişti, din specialişti în comunicare şi dintre „condeiele” care s-au făcut remarcate la ediţiile anterioare ale concursului. Aceștia vor selecta lucrările și propune publicării în Antologia IDC.

Reamintim celor care au participat dar și celor care se vor înscrie pentru prima oară la IDC despre Atelierele de Creative writing

 

ARGUMENT:
Scriitorii aspiranți au posibilităţi restrânse de accedere pe piaţa de carte. Prin concursul literar „Incubatorul de condeie” oferim celor cu adevărat talentaţi o şansă de afirmare.

OBIECTIV SOCIAL:
Interacţiunea constructivă între creator şi consumator, prin participare şi dialog cultural.

OBIECTIV CULTURAL:
Sporirea zestrei culturale prin asigurarea unui cadru propice de creare, producere şi valorificare a ei. „Incubatorul de condeie” poate fi un agregator de talente de care pot beneficia editurile romanesti, pentru identificarea condeielor sclipitoare.

OBIECTIVE EDUCATIVE:
– Cunoaşterea valorilor culturale locale şi naţionale, prin alăturarea produselor culturale din diferitele domenii artistice (literatură, muzică, arte plastice, folclor) şi prin dialog cu caracter cultural într-un mediu elevat, elegant şi cu mult respect pentru calitatea educaţiei şi culturii.
– Creşterea gradului de educaţie prin cunoaştere, comunicare, creaţie şi implicare.

SUSȚINEREA:

– Expunerea Partenerilor în mediul cultural, asocierea la proiecte culturale valoroaase, implicarea şi responsabilizarea în manifestările artistice şi susţinerea branding-ului cultural românesc.
– Identificarea brandului Partenerilor în mediul cultural fără intruziune în actul artistic.

Prin concursul literar naţional „IDC”, organizatorul îşi propune:
– creşterea interesului pentru cultură în rândul tinerilor
– realizarea unui centru cultural de propulsare a noilor talente
– lansarea valorilor literare în circuit naţional
– redobândirea valorilor în cultură şi artă
– educarea tinerilor prin lectură
– crearea unui spaţiu alternativ, nonconformist, actual, mult mai apropiat de gustul tinerilor, care să aducă beneficii spirituale pe termen lung, chiar dacă rezultatele nu vor fi imediat perceptibile.

SCOPUL CONCURSULUI:
– Afirmarea individului cu aptitudini literare
– Stimularea creativităţii
– Recunoaşterea publică a valorilor
– Recompensarea talentului prin publicarea lucrărilor în Antologia IDC
– Atragerea de surse financiare în cultură şi artă
– Educarea şi implicarea mediului social

Teme de reflecție propuse de AdLittera:
– Cum valorificăm particularitățile culturale naționale pentru a crește coeziunea societății?
– Cum consolidăm structura societății?
– Cum promovăm echilibrul dintre inițiativele comerciale (pro-profit) și cele non-­profit?