Atelier IDC – A7

Primul Atelier s-a scurs ca cerneala. S-a scris, s-a glumit, s-a scris si s-a scris din nou. Si-au ascutit penitele: Irina Iliescu, Paul Sava, Mirela Teodorescu si Marius Baciu.

Foto aici. Video clip aici.